Mô tả:
Một sự kết hợp giữa trò chơi cổ điển của năm 2048 và Tetris. Các con số đang giảm từ trên cao xuống và tiếp tục tiếp tục. Quản lý để hợp nhất các số và giữ cho sân chơi sạch sẽ càng lâu càng tốt. Hợp nhất tốt nhất bạn có thể thực hiện là gì?.
Giới thiệu:
Nhấn vào các cột mong muốn để thả các số giảm. Kết nối các số giống hệt nhau để hợp nhất chúng thành các số cao hơn. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều hơn hai số để có bội số cao hơn..


Danh mục:

Puzzle