Mô tả:
Là một trò chơi sinh tồn, có thể di chuyển tại zazgames.com. bạn sẽ nhập vai vào 456 người chơi để chơi trò chơi Sinh tồn Game có sẵn: Red Light - Blue Light Dalgona Candy Kéo co của War Nhảy lên Glass Death hoặc giành chiến thắng với Big Money! Hy vọng bạn thích!
Giới thiệu:
Nhấn để chạy


Danh mục:

Hypercasual Squid Game