Baby Hazel First Rain

Played 14 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Hãy tận hưởng cơn mưa đầu tiên của Baby Hazel với bạn của cô ấy và thỏ thỏ Bunny. Ôi không! Giúp cô ấy bình tĩnh lại khi cô ấy sợ hãi với tiếng sấm sét và mưa. Giúp họ tận hưởng triệt để trong mưa. Hãy gặp gỡ những người bạn mới của Hazel tại khu vườn, những người cùng cô ấy tận hưởng những cơn mưa. Hãy sẵn sàng để khám phá cơn mưa đầu tiên của Hazel. Đây của bạn ĐI !!
Lets enjoy Baby Hazel's first rain with her friend and Bunny the hare. Oh no! Calm her down as she gets frightened with the thunders and rain. Help them to enjoy thoroughly in rain. Let's meet Hazel's new friends at the garden who enjoys the rains with her. Be ready to explore Hazel's first rain. Here you GO!!

Giới thiệu:
Sử dụng chuột để tương tác với Baby Hazel.
Use mouse to interact with Baby Hazel.Danh mục:

Girls

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự