Mô tả:
Câu đố Bloxcape mới cung cấp cho bạn rất nhiều cấp độ với nhiều thử thách khác nhau sẽ mang đến cho bạn những khối màu đầy màu sắc. Họ đang tụ tập trong một không gian nhỏ hạn chế và một ngôi sao màu trắng được mô tả trên một trong các khối. Đó là khối này mà bạn phải loại bỏ khỏi sân chơi. Lối ra được đánh dấu màu cam và có kích thước khối được giải phóng. Để hoàn thành nhiệm vụ, hãy di chuyển tất cả các đối tượng, cố gắng dọn đường cho khối ngôi sao, cho đến khi bạn đạt được kết quả mong muốn trong Bloxcape..
Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình!.


Danh mục:

Arcade Puzzle