Bomber Truck

Played 15 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Trong trò chơi này, bạn cần phải vận chuyển bom bằng xe tải. Nhưng địa hình khó và có độ gồ ghề và bạn sẽ lái xe khó khăn. Cố gắng cân bằng xe tải và để ý không thả bom hoặc vượt qua thời gian nhất định cho mỗi cấp độ, nếu không bạn sẽ mất.
In this game you need to transport bombs with the truck. But the terrain is hard and with roughness and you drive will be hard. Try to balance truck and to watch not to drop the bomb or pass the time given for each level, or you will loose.

Giới thiệu:
Sử dụng các phím mũi tên hoặc chạm vào màn hình
Use arrow keys or tap on the screenDanh mục:

Racing

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự