Mô tả:
Bubble Sorting Deluxe là một trò chơi giải đố. Bạn cần hoàn thành việc phân loại tất cả bốn bong bóng giống nhau vào các ống ở mỗi cấp độ. . Đây là hai chế độ khó để bạn chơi các cấp độ Dễ và Khó. Trong chế độ Dễ dàng, bạn sẽ tìm thấy một số câu đố phân loại dễ dàng với ít bong bóng hơn và nhiều ống hơn. Trong khi ở chế độ Hard, bạn sẽ có nhiều bong bóng hơn và ít ống hơn để phân loại. Bạn có thể sử dụng phần thưởng như ống phụ hoặc điểm +1000 khi chơi trò chơi phân loại chiến lược này..
Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chơi trò chơi này..


Danh mục:

Arcade Puzzle