Mô tả:
Đây thực chất không phải là một trò chơi mô phỏng lái ô tô mà là một trò chơi arcade tránh ô tô, được làm từ các mô hình xe hoạt hình 3D. Với đường chạy không giới hạn trên phiên bản dọc, bạn cần thu thập thêm tiền vàng và tránh tất cả các phương tiện khác trên đường. Rất vui vì bạn sẽ thích trò chơi và tạo nên những kỷ lục mới..
Giới thiệu:
Nhấn vào hai bên màn hình để thay đổi tuyến đường.


Danh mục:

3D Arcade