Mô tả:
Bảo vệ lâu đài của bạn chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Huấn luyện cung thủ, hiệp sĩ và kỵ binh của bạn để chống lại lực lượng của kẻ thù. Thúc đẩy và nâng cấp các pháp sư của bạn để sử dụng các phép thuật tuyệt vời lên kẻ thù. Triệu hồi golem để đập tan quân địch thành từng mảnh. Bảo vệ chống lại làn sóng này đến làn sóng tấn công của kẻ thù. Bạn có thể sống sót qua bao nhiêu đợt sóng?
Giới thiệu:
Nhấn vào nút chiến đấu để bắt đầu chiến đấu với làn sóng kẻ thù Nhấn vào pháp sư tia chớp để sử dụng thần chú Nhấn vào kiếm sĩ để triệu tập các đơn vị chiến đấu Nhấn vào nút kỹ năng để hiển thị menu nâng cấp kỹ năng. Nhấn vào pháp sư tia chớp để hiển thị menu lựa chọn đơn vị. Nâng cấp lâu đài để tăng điểm máu và năng lượng Nâng cấp các cung thủ của thị trấn để tăng lượng sát thương gây ra.


Danh mục:

Game Y8