Checkers Legend

Played 59 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Trò chơi hội đồng cổ điển và rất đơn giản mà ai cũng biết từ thời thơ ấu. Nó có nhiều biến thể, vì vậy trò chơi cung cấp các cài đặt quy tắc. Bạn có thể đấu với AI đơn giản hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng này để đấu với một người bạn trên cùng một thiết bị.
The classic and very simple board game everyone knows from their childhood. It comes in many variants, so the game provides rules settings. You can play against the simple AI or you can use this app to play against a friend on the same device.


Giới thiệu:Danh mục:

Board Classics Puzzle

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự