Mô tả:
Chọn Hy Lạp, Ai Cập hoặc Trung Quốc và giải các câu đố bằng cách cắt dây xích. Nếu bạn gặp khó khăn, chỉ cần thử một nền văn minh khác! Thưởng thức câu đố cổ điển với cơ học cắt dây!.
Giới thiệu:
chuột / màn hình cảm ứng.


Danh mục:

Puzzle