Clash of Orcs

Played 294 times.

85% (12/14)
Mô tả:
Clash of Orcs là trò chơi triển khai đơn vị chiến lược thời gian thực. Mục tiêu là phá hủy căn cứ của đối thủ bằng cách triển khai bọn Orc. Hãy thử kết hợp các đơn vị khác nhau để tạo ra lực lượng tấn công hiệu quả. Lựa chọn đúng đơn vị vào thời điểm thích hợp là cách tốt nhất để giành chiến thắng trong trận chiến. Chúc may mắn
Clash of Orcs is real time strategy units deployment game. Objective is to destroy the opponent base by deploying the orcs. Try different combination of units to make effective attack force. Selecting the right units at appropriate time is best way to win the battle. Good Luck

Giới thiệu:
Nhấn vào thẻ để triển khai các đơn vị
Tap on cards to deploy unitsDanh mục:

Action 2 Player

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự