Combat Strike Multiplayer

Played 814 times.

73% (25/34)
Mô tả:
Chiến tranh là ở đây! Những người lính thiện chiến nhất đã được chọn để chiến đấu trong một trong hai đội. Một bên là đội xanh. Đội này đang chiến đấu cho hòa bình và dân chủ. Họ muốn cuộc chiến này kết thúc. Tuy nhiên, đội đỏ ... Liệu cuộc chiến này có bao giờ kết thúc? Những bản đồ như Inferno, Dust, Aztec ... những bản đồ này gợi cho bạn điều gì? Tất nhiên là Counter-Strike! Giờ đây, bạn có thể rèn giũa kỹ năng bắn súng của mình
War is here! The most skilled soldiers were chosen to fight in one of the two teams. On one side, the blue team. This team is fighting for peace and democracy. They want this war to end. However, the red team... Will this war ever end? Maps like Inferno, Dust, Aztec... what game do these maps remind you?Counter-Strike, of course! Now, you can sharpen your shooting skills

Giới thiệu:
Di chuyển: WASD Vũ khí: 1 2 Trò chuyện: T Menu: Tab
Movement: W A S D
Weapons : 1 2
Chat : T
Menu : TabDanh mục:

3D

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự