Mô tả:
Vuốt trên bảng để kết nối tất cả các bong bóng cùng màu, sử dụng các tên lửa đẩy mạnh để đạt điểm cao và đánh bại bạn bè của bạn. Bạn càng kết nối nhiều bong bóng thì bạn kiếm được càng nhiều bong bóng mạnh mẽ. Tạo một hình vuông được kết nối để giải phóng bom tăng cường, kết nối 10 bong bóng để kiếm tên lửa đẩy và tạo một chuỗi tất cả các bong bóng cùng màu để kiếm tăng cường màu!.
Giới thiệu:
Chạm và vuốt trên thiết bị di động, sử dụng chuột của bạn để kết nối các bong bóng trên máy tính để bàn.


Danh mục:

Puzzle Hypercasual