Mô tả:
Chúng tôi đang tổ chức một cuộc thi về lái xe đóng thế xe hơi. Bạn có cơ hội lái xe cảnh sát để về đích ở tất cả mười cấp độ. Các chướng ngại vật sẽ chỉ làm bạn giảm tốc độ thay vì đâm xe của bạn. Nhưng bạn vẫn cần phải kiểm soát tốc độ trong thời gian thực, nếu không, việc lái xe chệch khỏi đường ray sẽ rất đơn giản!.
Giới thiệu:
WASD hoặc D-pad để lái xe.


Danh mục:

Action 3D