Mô tả:
Bắn và tiêu diệt tất cả kẻ thù trong mỗi cấp độ. Đạn Ricochet, lựu đạn và tia Tesla và mở khóa các kỹ năng mới trên đường đi. Một trò chơi bắn súng cổ điển trong hành động! Vui thích!.
Giới thiệu:
bàn phím + chuột / màn hình cảm ứng.


Danh mục:

Action