Fireboy and Watergirl 3 Ice Temple - Ngôi đền băng giá 3

Played 1978 times.

87% (42/48)
Mô tả:
Fireboy và Watergirl (của Oslo Albet) đang có một khoảng thời gian rất "mát mẻ" trong chuyến hành trình của họ ở Ngôi đền băng giá! Rất nhiều nguy hiểm đang rình rập bên trong ngôi đền băng. Bạn phải hoàn thành nhiều thử thách để đưa những anh hùng dũng cảm này thoát ra ngoài một cách an toàn. Chuyển đổi giữa Fireboy & Watergirl- nhưng hãy coi chừng; Fireboy không thể chạm vào nước, và Watergirl không thể chạm vào lửa.
Fireboy and Watergirl (by Oslo Albet) are having a very "cool" time on their journey in the Ice Temple! A lot of dangers are lurking inside the ice temple. You must complete many challenges to get these brave heroes to the exit safely. Switch between Fireboy & Watergirl- but watch out; Fireboy cannot touch water, and Watergirl cannot touch fire.

Fireboy và Watergirl (của Oslo Albet) đang có một khoảng thời gian rất "mát mẻ" trong chuyến hành trình của họ ở Ngôi đền băng giá! Rất nhiều nguy hiểm đang rình rập bên trong ngôi đền băng. Bạn phải hoàn thành nhiều thử thách để đưa những anh hùng dũng cảm này thoát ra ngoài một cách an toàn. Chuyển đổi giữa Fireboy & Watergirl- nhưng hãy coi chừng; Fireboy không thể chạm vào nước, và Watergirl không thể chạm vào lửa.
Fireboy and Watergirl (by Oslo Albet) are having a very "cool" time on their journey in the Ice Temple! A lot of dangers are lurking inside the ice temple. You must complete many challenges to get these brave heroes to the exit safely. Switch between Fireboy & Watergirl- but watch out; Fireboy cannot touch water, and Watergirl cannot touch fire.


Giới thiệu:
Di chuyển bằng WASD và các phím mũi tên. Trên thiết bị di động, bạn có thể thay đổi các điều khiển trong menu tùy chọn.
Move with WASD and the arrow keys.
On mobile you can change controls in the options menu.

Di chuyển bằng WASD và các phím mũi tên. Trên thiết bị di động, bạn có thể thay đổi các điều khiển trong menu tùy chọn.
Move with WASD and the arrow keys.
On mobile you can change controls in the options menu.
Danh mục:

Adventure

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự