Fit in the wall

Played 711 times.

85% (12/14)
Mô tả:
Fit in the wall là một trò chơi phản xạ tính thời gian, bạn cần di chuyển khối đá tự do đến vị trí chính xác trước khi nó chạm vào tường. Chỉ có một vị trí chính xác cho khối này nên sẽ không được phép xảy ra sai sót. Chúc may mắn
Fit in the wall is a timing reflexive game, you need to move the free block to the correct position before it hits the wall. There is only one correct position for this block so there will be no mistakes allowed. Good Luck

Giới thiệu:
Trên máy tính để bàn - Sử dụng bàn phím Phím mũi tên trái / A và Phím mũi tên phải / D để di chuyển khối Trên thiết bị di động - Sử dụng nửa trái và phải của màn hình để di chuyển khối
On Desktop - Use keyboard Left Arrow Key / A and Right Arrow Key / D to move block
On Mobile - Use left and right half of screen to move blockDanh mục:

3D

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự