Flat Jewels Match 3

Played 6 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Flat Jewels Match 3 là trò chơi match 3 cổ điển trong thiết kế phẳng hiện đại. Tận hưởng cơ chế trò chơi nổi tiếng trong phiên bản đơn giản nhưng gây nghiện này. Chọn chế độ Levels hoặc chế độ chơi Time Attack. Trong chế độ Cấp độ, bạn sẽ trải qua 150 cấp độ hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản. Trong chế độ tấn công thời gian, bạn sẽ phải đạt được điểm số cao nhất có thể trong thời gian giới hạn.
Flat Jewels Match 3 is classic match 3 game in modern flat design. Enjoy well known game mechanics in this simple yet addictive version. Select either Levels mode or Time Attack gameplay mode. In Levels mode you will go through 150 levels fulfilling simple tasks. In Time Attack mode you will aim to reach highest possible score in limited time.

Giới thiệu:
Trao đổi đá quý để tạo hàng và cột từ ba trở lên.
Swap gems to create rows and columns of three or more.Danh mục:

Puzzle Bejeweled Hypercasual

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự