Flow Mania - Dòng chảy Mania

Played 1786 times.

81% (9/11)
Mô tả:
Một trò chơi giải đố đơn giản nhưng gây nghiện. Nối các cặp chấm đầy màu sắc với đường ống để tạo dòng chảy giữa chúng. Bạn cũng phải bao phủ toàn bộ bảng bằng ống. Các đường ống không được bắt chéo hoặc chồng lên nhau.
A simple, yet addictive puzzle game. Connect pairs of colorful dots with pipe to create a flow between them. You also have to cover the whole board with pipe. Pipes cannot cross or overlap each other.

Một trò chơi giải đố đơn giản nhưng gây nghiện. Nối các cặp chấm đầy màu sắc với đường ống để tạo dòng chảy giữa chúng. Bạn cũng phải bao phủ toàn bộ bảng bằng ống. Các đường ống không được bắt chéo hoặc chồng lên nhau.
A simple, yet addictive puzzle game. Connect pairs of colorful dots with pipe to create a flow between them. You also have to cover the whole board with pipe. Pipes cannot cross or overlap each other.


Giới thiệu:Danh mục:

Puzzle

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự