Hidden Objects Insects

Played 14 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Đây là một trò chơi đối tượng ẩn và nhấp chuột cổ điển. Bạn cần tìm tất cả các mục được liệt kê trong hình ở bên trái màn hình. Hoàn thành cấp độ trước khi hết thời gian để nhận được điểm thưởng.
This is a classic point and click hidden object game. You need to find all of the items listed in the picture on the left side of the screen. Complete the level before time runs out to get bonus points.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để tìm các đối tượng ẩn.
Use mouse or touch pad to find hidden objects.Danh mục:

Arcade Puzzle

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự