Mô tả:
BÁNH XE NGƯỜI LỚN NHẤT Bắt đầu chạy một mình và tập hợp mọi người trên con đường của bạn để thu thập một bánh xe lớn. Dẫn dắt nhóm của bạn vượt qua tất cả các loại chướng ngại vật di chuyển, xoay và mở rộng. Tính toán di chuyển của bạn trên đường chạy và tiết kiệm càng nhiều thành viên của bánh xe càng tốt..
Giới thiệu:
RACE QUA CÁC MỤC TIÊU Hãy xem bạn có thể tiến được bao xa trong cuộc đua sinh tồn điên cuồng này! Tránh chướng ngại vật và tránh một vực thẳm đầy gai góc để về đích và nhận được rương kho báu lớn nhất!.


Danh mục:

Action 3D