Ice Princess Hidden Hearts

Played 15 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Ice Princess Hidden Hearts là một trò chơi trực tuyến tuyệt vời với công chúa và các đồ vật ẩn. Tìm ra những trái tim ẩn trong các hình ảnh được chỉ định. Mỗi cấp độ có 10 trái tim ẩn. Tổng cộng có 6 cấp độ. Thời gian có hạn vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các đối tượng ẩn trước khi hết thời gian. Bấm nhầm chỗ nhiều lần sẽ giảm thời gian thêm 5 giây. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi và vui chơi!
Ice Princess Hidden Hearts is a wonderful online game with princess and hidden objects. Find out the hidden hearts in the specified images. Each level has 10 hidden hearts. There are 6 levels in total. The time is limited so be fast and find all hidden objects before time runs out. Clicking in the wrong place several times reduces the time by an additional 5 seconds. So, if you are ready start the game and have fun!

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình!
Use mouse or touch the screen!Danh mục:

Girls Puzzle

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự