Idle Arks: Sail and Build

Played 3489 times.

84% (80/95)
Mô tả:
Idle Arks: Sail and Build là một trò chơi thông thường hấp dẫn. Bây giờ bạn sẽ được thưởng thức công việc của Nô-ê. Trước hết, bạn cần nhiều gỗ làm nguyên liệu. Bên cạnh đó, bạn cần người trợ giúp càng nhiều càng tốt. Khám phá trò chơi và xem chiếc hòm bạn xây dựng sẽ dẫn bạn đến đâu!
Idle Arks: Sail and Build is an engrossing casual game. Now you are going to have a taste of Noah's work. First of all, you need plenty of woods as raw material. Besides, you need helpers as many as possible. Explore the game and see where the ark you build will lead you!

Giới thiệu:
Nhấp hoặc chạm để điều khiển.
Click or tap to control.Danh mục:

Adventure Boys

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự