Mô tả:
Trong Kinh doanh Nông nghiệp nhàn rỗi, bây giờ bạn có thể điều hành trang trại của riêng mình! Mua những mảnh đất mới, trồng trọt, thu hoạch và bán chúng kiếm lời. Nâng cấp cây trồng để tăng năng suất. Kích hoạt tăng chẳng hạn như Sunshine và Rain, để nhân đầu ra của bạn. Mở khóa các mảnh đất mới với mỗi loại cây trồng độc đáo. Xếp hàng các nhà đầu tư để mua trang trại của bạn!.
Giới thiệu:
Vuốt để thu hoạch cây trồng Nâng cấp cây trồng để tăng năng suất Khám phá các tính năng mới khi bạn bắt tay vào hành trình thú vị này để phát triển công việc kinh doanh trang trại của mình!.


Danh mục:

Hypercasual Arcade