Mô tả:
Trong trò chơi nhàn rỗi này, tiền mọc trên cây! Chạm vào túi tiền để thu thập tiền xu. Nhấn nhanh để tăng hiệu ứng cấp số nhân của bạn. Nâng cấp cây tiền của bạn bằng cách mua các vật phẩm nâng cấp như ánh sáng mặt trời, bình tưới cây, phân bón, trái cây và thậm chí cả nghiên cứu di truyền!.
Giới thiệu:
Thu hoạch tiền từ cây.


Danh mục:

Clicker Hypercasual