Mô tả:
Nhiệm vụ của bạn là vẽ đường cho người que về đích. Trò chơi này được tạo ra cho những người thực sự muốn tăng chỉ số IQ. Thu thập tiền xu và cẩn thận với những cái bẫy chết người trên đường đi..
Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc màn hình cảm ứng để vẽ đường thẳng..


Danh mục:

.IO