Mô tả:
Kiểm soát vua ma thuật và sử dụng Kỹ năng của bạn để bảo vệ lâu đài của bạn khỏi các đơn vị kẻ thù đang đến. Tham gia vào một trận chiến sử thi để cứu vương quốc với những anh hùng và phép thuật của bạn khỏi những con quái vật và kẻ thù. Thu thập tiền để nâng cấp vũ khí của bạn và mua tăng sức mạnh mới trước khi trùm cuối đến lâu đài của bạn. Sử dụng nhiều sức mạnh đặc biệt để ngăn chặn đám đông và cứu thế giới trong trò chơi phòng thủ giả tưởng này.
Giới thiệu:
Bảo vệ tháp của bạn khỏi làn sóng kẻ thù tìm cách xâm lược và thuộc địa hóa vương quốc của bạn! Cải thiện vũ khí và tài sản của bạn để chống lại những con quái vật khủng khiếp lâu hơn nữa.


Danh mục:

Action Adventure