Mô tả:
Trò chơi Mạt chược cổ điển được đơn giản hóa với chủ đề Cô gái. Bạn có thể loại bỏ cặp mục tương tự. Bạn chỉ có thể chọn những cặp đã mở bên trái hoặc bên phải. Gợi ý có thể giúp bạn. Hãy thử trò chơi Mạt chược cổ điển. Tạo kết nối giữa các ô phù hợp trong khi bạn chiến đấu để theo kịp đồng hồ. Bạn có thể xóa bảng trước khi hết thời gian không? Thời gian đã lưu sẽ được thưởng..
Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi trò chơi này..


Danh mục:

Arcade Puzzle