Master Chess Multiplayer

Played 297 times.

50% (1/2)
Mô tả:
Master Chess Multiplayer là một trò chơi trên bàn cờ HTML5. Thưởng thức phiên bản phong cách này của Trò chơi Cờ vua cổ điển. 3 Chế độ của trò chơi: - Chế độ nhiều người chơi - Chơi với máy tính - Thách thức một người bạn chơi trên cùng một thiết bị
Master Chess Multiplayer is a HTML5 Board Game.
Enjoy this stylish version of the classic Chess Game.
3 Game’s Mode:
- Multiplayer mode
- Play against the pc
- Challenge a friend playing on the same device

Giới thiệu:Danh mục:

Board

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự