Memory Match Jungle Animals

Played 19 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Memory Mach - Jungle Animals là một trò chơi sẽ kiểm tra trí nhớ thị giác của bạn và giúp bạn phát triển nó, tìm các cặp động vật.
Memory Mach - Jungle Animals is a game that will test your visual memory and help you develop it, find pairs of animals.

Giới thiệu:
Khi bắt đầu mỗi cấp độ của Chế độ chơi, "Chống lại đồng hồ" và "Phụ", bạn sẽ có vài giây để ghi nhớ vị trí của từng cặp động vật. Bằng cách chạm vào từng phím, chúng ta sẽ thấy nội dung của nó và chúng ta sẽ phải xoay sở để tạo tất cả các cặp, với số lượng xung tối thiểu.
At the beginning of each level of the Game Mode, "Against the Clock" and "Extra", you will have a few seconds to memorize the position of each pair of animals. By touching each key, we will see its contents and we will have to manage to make all the pairs, with the amount minimun of pulsations.Danh mục:

Puzzle Boys

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự