My Supermarket Story

Played 34 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Sẵn sàng đến thành phố của bạn thương hiệu mới mở siêu thị mua sắm ngay bây giờ. Có rất nhiều mục bạn có thể học. Câu chuyện siêu thị của tôi là một trò chơi mô phỏng siêu thị. Nhiệm vụ của bạn là quản lý toàn bộ cửa hàng và các khoản chi phí hoặc thu nhập của nó. Đi mua hàng tạp hóa, đồ chơi và quần áo. Thư giãn với mini-game cắt trái cây!
Ready to your city new brand open supermarket shopping now. There are so many items you can learn. My Supermarket Story is a supermarket simulation game. Your mission is to manage the entire store and its expenses or income. Go shopping for grocery, toys and clothes. Relaxing with Fruits slicing mini-game!

Giới thiệu:
Trò chơi Chơi với CHUỘT.
Game Played with MOUSE.Danh mục:

Girls Puzzle

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự