Oil Wrestling

Played 457 times.

44% (4/9)
Mô tả:
Ở đây chúng ta đến với một trò chơi đấu vật với một phiên bản giải trí của nó. Mục tiêu của bạn là để vượt qua đối thủ của bạn lần này. Bạn có thể đánh bại đối thủ của mình bằng cách lao về phía trước, lao phải và trái trong trò chơi được gọi là đấu vật dầu truyền thống. Trò chơi đấu vật bằng dầu tổng cộng bao gồm năm trò chơi. Người chơi nào ghi được năm điểm đầu tiên, sẽ thắng trò chơi. Bạn có thể chơi trò chơi một hoặc hai người chơi.
Here we go to a wrestling game with an entertaining version of it. Your goal is to get to better of your opponent this time. You can beat your opponent by making forward, right and left lunges in the game which is known as traditional oil wrestling. Oil wrestling game consist of five games in total. The player who does score five first, wins the game. You can play the game single or two player.

Giới thiệu:
Người chơi 1: “W, A, S, D và T” Người chơi 2: “Phím mũi tên và P”
Player 1: “W,A,S,D and T”
Player 2: “ARROW KEYS and P”Danh mục:

2 Player 3D

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự