PinataCraft - Chiến đấu chống lại quái vật Minecraft

Played 4894 times.

81% (65/80)
Mô tả:
Chiến đấu chống lại pinatas quái vật Minecraft! Đi vòng quanh thế giới trong hơn 100 cấp độ để tiêu diệt tất cả quái vật
Fight against the Minecraft monsters pinatas! Travel around the world in more than 100 levels to destroy all the monsters

Chiến đấu chống lại pinatas quái vật Minecraft! Đi vòng quanh thế giới trong hơn 100 cấp độ để tiêu diệt tất cả quái vật
Fight against the Minecraft monsters pinatas! Travel around the world in more than 100 levels to destroy all the monsters


Giới thiệu:
chuột hoặc Chạm để chơi
mouse or Touch for Play

chuột hoặc Chạm để chơi
mouse or Touch for Play
Danh mục:

Action

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự