Pixel Zombie Die Hard.IO

Played 17 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Pixel Zombie Die Hard là một trò chơi bắn súng mà bạn cần phải hoàn thành một nhiệm vụ tiêu diệt được chỉ định, tiêu diệt những thây ma khó chịu đó và bảo vệ ngôi nhà của bạn.
Pixel Zombie Die Hard is a shooter game where you need to complete a specified kill mission, kill those pesky zombies, and protect your home.

Giới thiệu:
Di chuyển: WADS, Bắn: Chuột trái, Thu phóng: Chuột phải, Chọn: F hoặc Chạm
Move:WADS,Shoot:Mouse Left,Zoom:Mouse Right,Pick:F or TouchDanh mục:

Shooting

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự