Rage Ride

Played 16 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Rage Ride là một trò chơi khám phá không gian 2D tuyệt vời. Khám phá không gian thu thập nước trái cây cứu tàu vũ trụ của bạn khỏi tiểu hành tinh và mở khóa tàu mới. Thưởng thức!! Sử dụng Phím Mũi tên Trái hoặc Phải hoặc 'A' và 'D' để xoay tàu vũ trụ Trái và Phải.
Rage Ride is an amazing 2D space exploring game. Explore the space collects juice save your spaceship from asteroids and unlock new ship. Enjoy!!

Use Left or Right Arrow Key or 'A' and 'D' to rotate the spaceship Left and Right.

Giới thiệu:
Sử dụng Phím Mũi tên Trái hoặc Phải hoặc 'A' và 'D' để xoay tàu vũ trụ Trái và Phải.
Use Left or Right Arrow Key or 'A' and 'D' to rotate the spaceship Left and Right.Danh mục:

Action Hypercasual

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự