Mô tả:
Mùa trượt tuyết đang bắt đầu, vì vậy hãy trượt tuyết trong trò chơi này với các điều khiển trực quan đơn giản. Chạy xuống dốc, thu thập tiền xu, nâng cao kỹ năng của bạn và trở thành vua trượt tuyết. Bạn cũng có thể thoát khỏi trận tuyết lở?.
Giới thiệu:
Chạy xuống dốc và cố gắng tránh mọi chướng ngại vật cản đường bạn. Thực hiện theo các mũi tên cho con đường hoàn hảo. Sử dụng tiền xu thu thập được để nâng cấp kỹ năng của bạn. Mỗi kỹ năng ảnh hưởng đến phong cách trượt tuyết của bạn khác nhau. Ngoài ra còn có một nút tăng tốc để tăng tốc..


Danh mục:

Sports