Mô tả:
Giờ đây, bạn có thể chơi Squid Games Challenge trực tuyến trên trình duyệt web của mình miễn phí tại goolgames.com. Bây giờ! Bạn có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình! Cuộc thi mới bây giờ bắt đầu! Các yếu tố cấp độ hoàn toàn mới, nội dung đạo cụ hoàn toàn mới và cấp độ vô tận đang chờ bạn thử thách. Hướng dẫn: - tham gia trò chơi sử thi! - nhanh và lén lút! - chạy cho cuộc sống của bạn! - đèn đỏ - đông cứng! - sóng sót!
Giới thiệu:
Sử dụng chuột để chơi và bàn phím


Danh mục:

Squid Game Shooting