Temple Quest

Played 2476 times.

82% (24/29)
Mô tả:
Bạn không nên đánh cắp cổ vật đó! Bây giờ bạn phải chạy cho cuộc sống của bạn trong một mê cung vô tận của tàn tích đền thờ! Thu thập các thần tượng vàng, tiền xu cổ và tăng sức mạnh. Làm chủ các chướng ngại vật khác nhau, nâng cấp sức mạnh và hoàn thành các mục tiêu để tăng hệ số điểm của bạn. Hãy thử những bộ trang phục khác nhau với những khả năng đặc biệt để tiến xa hơn nữa. Làm thế nào đến nay bạn có thể nhận được?
You shouldn't have stolen that artifact! Now you have to run for your life in an endless maze of temple ruins! Collect golden idols, ancient coins and power-ups. Master various obstacles, upgrade power-ups and fulfill objectives to grow your score multiplier. Try out different outfits with special abilities to get even further. How far can you get?


Giới thiệu:Danh mục:

Adventure Arcade

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự