Tower Crush - Trò chơi Công Thành

Played 1667 times.

73% (34/46)
Mô tả:
Tower Crush là một trò chơi công thành hoành tráng, nơi bạn xây dựng 1 tòa tháp, lên đến 6 tầng, tải chúng bằng vũ khí, nâng cấp, phát triển và đánh bại đối thủ của bạn trong những trận chiến tuyệt vời. Một sự kết hợp của hành động và chiến lược! Đừng sợ, bạn sẽ thu thập Súng máy, Đại bác, Súng lửa, Máy phóng bom, Sóng xung kích, Máy phóng tên lửa, Laser, Teslas, Đại bác băng và Đại bác Plasma hùng mạnh để giúp bảo vệ tháp của bạn. Giải phóng sức mạnh đặc biệt tàn khốc nhất lên kẻ thù của bạn trong Trò chơi chiến đấu này.
Tower Crush is an epic indie game where you build 1 tower, up to 6 floors, load them with weapons, upgrade, evolve and defeat your opponents in fantastic battles. A combination of action and strategy!

Don't fear, you’ll collect Machine Guns, Cannons, Flame Guns, Bomb Launchers, Shockwaves, Rocket Launchers, Lasers, Teslas, Ice Cannons and Mighty Plasma Cannons to help defend your tower. Unleash the most devastating special powers upon your enemies in this Combat Game.

Tower Crush là một trò chơi công thành hoành tráng, nơi bạn xây dựng 1 tòa tháp, lên đến 6 tầng, tải chúng bằng vũ khí, nâng cấp, phát triển và đánh bại đối thủ của bạn trong những trận chiến tuyệt vời. Một sự kết hợp của hành động và chiến lược! Đừng sợ, bạn sẽ thu thập Súng máy, Đại bác, Súng lửa, Máy phóng bom, Sóng xung kích, Máy phóng tên lửa, Laser, Teslas, Đại bác băng và Đại bác Plasma hùng mạnh để giúp bảo vệ tháp của bạn. Giải phóng sức mạnh đặc biệt tàn khốc nhất lên kẻ thù của bạn trong Trò chơi chiến đấu này.
Tower Crush is an epic indie game where you build 1 tower, up to 6 floors, load them with weapons, upgrade, evolve and defeat your opponents in fantastic battles. A combination of action and strategy!

Don't fear, you’ll collect Machine Guns, Cannons, Flame Guns, Bomb Launchers, Shockwaves, Rocket Launchers, Lasers, Teslas, Ice Cannons and Mighty Plasma Cannons to help defend your tower. Unleash the most devastating special powers upon your enemies in this Combat Game.


Giới thiệu:Danh mục:

Classics

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự