VR Roller Coaster

Played 34 times.

- % (0/0)
Mô tả:
VR Roller Coaster được thiết kế đặc biệt cho trẻ em. Kiểm soát tốc độ của tàu và cẩn thận giảm tốc độ trong khi thực hiện các khúc cua hẹp và vượt qua các dốc và ngược chiều. Hãy để công cụ vật lý được điều chỉnh chặt chẽ tạo ra những chuyến đi ly kỳ nhất trong cuộc đời bạn khi bạn thả mình từ bầu trời, thực hiện những vòng quay khổng lồ và lướt qua những đường đua lộn ngược, lộn ngược bụng!
VR Roller Coaster is specially design for kids.Control the speed of the trains and be careful to slow down while making tight turns and passing steep slopes and inversions. Let the tightly tuned physics engine create the most thrilling rides of your life as you drop from the skies, make huge loops and whiz through stomach-turning, upside-down tracks!

Giới thiệu:
chỉ cần nhấn nút chơi và điều khiển các phương tiện với tay cầm được đọc kỹ hướng dẫn.
just hit play button and control the vehicles with handle be carefully read the instruction.Danh mục:

3D Baby

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự