Wind Mill

Played 20 times.

- % (0/0)
Mô tả:
Hãy cẩn thận về màu sắc của cối xay gió và túi bột màu trong màn hình bắt đầu. Túi là từ trên trời rơi xuống nên màu của cối xay gió phải trùng với màu của túi bột. Nếu túi bột màu không vừa với cối xay gió, bạn sẽ là người thua cuộc. Dần dần, tốc độ của trò chơi được tăng lên. Vui vẻ dơ lên!
Be careful about the color of the windmill and the colored bag of flour, in the start screen. Bags are fall from the sky so the color of the windmill must be the same with the flour bag color. If the colored bag of flour does not fit into the same windmill, you'll be a loser. Gradually, the speed of the game is increased. Heave Fun!

Giới thiệu:
Sử dụng chuột của bạn để chơi trò chơi hoặc chạm vào màn hình!
Use your mouse to play the game or tap on the screen!Danh mục:

Puzzle

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự